Image
GARANTIRAMO NAJBOLJE OPORABE MATERIJALA
Image

Zajednice i gradovi

Image

Recikliranje i ISD

Image

Industrija

Cjelokupan inženjering oporabe

 

Koncept /Dizajn

Eko-parkovi
Linije razvrstavanja i obrada
Centri skladištenja

Poboljšanja

Stopa oporabe
Učinkovitost
Obrađene količine
Održavanje

Neovisna ocjenjivanja

Izvedbe
Sigurnost
Tehnike

Analize

Karakterizacija otpada
Mogućnosti oporabe
Praćenje stanja okoliša


135 000 zaposlenika
38 milijuna tona recikliranih materijala

1300 poduzeća

23 milijarde prihoda

Mi pratimo izazove industrijskog recikliranja

 • Rastući zahtjevi oporabe na temelju postotka
 • Složenije, tehničke i fragmentirane naslage
 • Zahtjevi za čistoću sekundarnih sirovina
 • Industrijske i tehnološke potrebe ulaganja
 • Obveza trajnog zakonodavnog praćenja
 • Porezni klin s povećanjem poreza na djelatnosti koje uzrokuju onečišćenje i poreza na zbrinjavanje otpada iz kućanstava

i zajedno aktivirajmo vaše nove mogućnosti 

 • Visoka procjena poboljšanja s novim dostupnim tehnologijama
 • Osvještavanje poduzeća i potrošača u pogledu izazova recikliranja
 • Zakonodavne promjene koje zahtijevaju daljnje recikliranje
 • Kružno gospodarstvo i praktična primjena kružnog gospodarstva

Naša stručnost u području oporabe otpada
Obitelj
Vrsta
Oporabe

Kruti otpad

Industrijski neoznačeni otpad
Otpad iz domaćinstava
Kompozitna plastika
Materijali rasklapanja
Rabljene automobilske gume
Ostaci drobljenja automobila (ODR)
Elektronička oprema (OEEO)

Eko-materijali
Betoni
Podloge cesta
Kruta goriva za rekuperaciju
Energija
Metali  

Bio-otpad

Restoranski otpad  
Talog kave
Jestiva ulja

Metanizacija
Poljoprivredna oporaba
Bio-goriva

Opasan otpad

Otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite i kod kojeg postoji opasnost od zaraze
Azbest
Onečišćeno drvo 
Kontaminirani pepeo

Inertiranje
Eko-materijali
Betoni
Podloge za ceste 

Nusproizvodi kotlova i spaljivanja

Pepeo s ložišta
Prerada šljake
Pepeo iz postrojenja za biomasu

Metali
Betoni
Podloge za ceste

Oporaba zemljišta i sedimenata

Lučki i riječni sedimenti
Uklanjanje onečišćenja iz tla

Betoni
Podloge za ceste
Kompozitni materijali
Inertiranje
Poljoprivredna oporaba

Načini prikupljanja
Linije razvrstavanja
Linije obrade
Dizajniranje eko-proizvoda

Metodologije razvijene za najveće europske ekološke parkove

Početna faza

 • Laboratorijska karakterizacija otpada
 • Prijedlog za rješenja oporabe
 • Stvaranje i karakterizacija ekoproizvoda
 • Pisanje povezanog poslovnog plana
 • Određivanje profitabilnosti
 • Definiranje povezanog postupka

Provedbena faza

 • Definicija postupka
 • Upravljanje/vođenje projektom
 • Postavljanje plana linije
 • Koordinacija različitih poslova
 • Integracija strojeva
 • Provedba linije
 • Programiranje automatizacije
 • Montaža opreme
 • Puštanje linije u pogon
 • Plan održavanja


Konkurentni
proračuni

Poštovani rokovi

Kontrolirani
troškovi

Postavljanja
ključ u ruke

Imate li projekt?
Kontaktirajte nas!


Neo Eco d.o.o.
Švalbina 13, 51 000 Rijeka
OIB: 10787253115
MBS: 040241901

tel: 00385 51 210 403
fax: 00385 51 210 403
mail: info@neo-eco.hr

Registrirajte se